Κατάλογος "Βραβείο Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2022"

Χρονολογία Έκδοσης: 
2022

Τι σημαίνει ένα Βραβείο Αρχιτεκτονικής;

Αυτή την ερώτηση έθεσε ξανά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής το 2022, 22 χρόνια μετά από την θέσπιση των πρώτων Βραβείων Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.

Στον κατάλογο της έκθεσης περιλαμβάνονται τα βραβευμένα έργα, όλες οι συμμετοχές του διαγωνισμού, αλλά και τα πρακτικά των κριτικών επιτροπών που αναπτύσσουν το σκεπτικό επιλογής των έργων.

Παραγγελία: info@heliarch.gr

* Ο κατάλογος διατίθεται δωρεάν για τα μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.