Αρχείο

Το Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει:

  • Κατάλογο με έργα και αρχιτέκτονες που έχουν δημοσιευθεί στις εκδηλώσεις που έχουν διοργανωθεί μέσα στην 20ετή δραστηριότητα του Ινστιτούτου.
  • Βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων και κείμενα από τις ομιλίες που έχουν πραγματοποιηθεί.
  • Έντυπο υλικό και εκδόσεις από τις εκθέσεις και τα βραβεία.
  • Αρθρογραφία με κείμενα από τα μέλη του Ινστιτούτου.