Συγκρότημα Κατοικιών στον Εσταυρωμένο Ρεθύμνου

Μελέτη: 
2006
Αρχιτέκτονας
  • Σκανδάλης Στέφανος
Στατική Μελέτη
  • Τζανακάκης Ιωάννης
Μηχανολογική Μελέτη
  • Πεσδεμιώτης Ιωάννης
Τρισδιάστατη Απεικόνιση
  • Rey Catherine