Κτίριο Γραφείων στη Συγγρού

Μελέτη: 
2006
Αρχιτέκτονες
  • Δασκαλάκης Επαμεινώδας
  • Δασκαλάκης Κωνσταντίνος
  • Στασινοπούλου Μαρίνα