Κατάστημα Ρούχων στην Αθήνα

Μελέτη: 
2006
Κατασκευή: 
2006
Αρχιτέκτονες
  • Αραπίδης Βασίλειος
  • Κοκκινάκη Ελένη