Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Μελέτη: 
2006
Αρχιτέκτονες
  • Δήμα Λίνα
  • Μπασιάκου Βασιλική
  • Τσιράκη Σοφία