ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.

MATERIAL MATTERS

vol.1

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

17.05.201918:30ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ – Αίθουσα Φάρος

Το αρχιτεκτονικό́ περιοδικό́ ek εισάγει νέο ετήσιο κύκλο ημερίδων που αφορά στη σημασία της υλικότητας στην αρχιτεκτονική́ και κατασκευαστική́ παραγωγή́ της χώρας μας.

 “Το κάθε υλικό́ φέρει το δικό́ του μήνυμα” Frank Lloyd Wright

Στόχος των εκδηλώσεων αυτών αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας μιας σειράς συγχρόνων και παραδοσιακών υλικών στην απόδοση της μορφής, της λειτουργίας και του νοήματος εντέλει για την αρχιτεκτονική́ και το design, μέσα από́ τις θεωρητικές προσεγγίσεις και το έργο Ελλήνων αρχιτεκτόνων. Οι παρουσιάσεις θα εστιάσουν στην ιστορία του υλικού́, τα κατασκευαστικά́ και εκφραστικά́ του χαρακτηριστικά́, αλλά́ και τις δυνατότητες αξιοποίησής του με νέους τρόπους μέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της οικονομίας που το αφορούν.

Η πρώτη ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2019 στο ΚΠΙΣΝ, είναι αφιερωμένη σε ένα υλικό́ που έχει καθορίσει, τόσο διεθνώς όσο στην Ελλάδα, την πορεία της μοντέρνας και σύγχρονης αρχιτεκτονικής: το Σκυρόδεμα (béton). Η φέρουσα ικανότητά του ως οπλισμένο, η δυνατότητα να παράγει και πλαστικές φόρμες μέσω της χύτευσής του, αλλά και οι διαφορετικές επεξεργασίες που δέχεται ως εμφανές στην κατασκευή υλικό, το ανέδειξαν σε πρωταγωνιστή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκηνής, ενώ ταυτόχρονα του αποδοθήκαν σχεδόν “ιερές” ιδιότητες.

Προσκεκλημένοι ομιλητές αρχιτέκτονες της πρώτης αυτής εκδήλωσης αλφαβητικά είναι οι:

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής

Για να εξασφαλίσετε δωρεάν είσοδο στην εκδήλωση κάντε εγγραφή εδώ: https://ek-mag.com/el/material-matters-vol1-event-registration/