BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

7η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

 •  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής έργων για την 7η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2012 στο Μουσείο Μπενάκη. Στόχος των εκδηλώσεων της Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων είναι η συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των δραστηριοτήτων των νέων αρχιτεκτόνων, η ανάδειξη νέων δημιουργών και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής σκέψης και την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα σήμερα.

Στην Biennale γίνονται δεκτές συμμετοχές αρχιτεκτόνων ηλικίας έως και 45 ετών που αφορούν σε δύο ενότητες: α) κτισμένα έργα και β) μη υλοποιημένες προτάσεις, υπό τον όρο ότι αντιστοιχούν σε πραγματικές αναθέσεις μελετών (περιλαμβανομένων και έργων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς). Δεν επιτρέπεται η υποβολή σπουδαστικών εργασιών. Στον χώρο της έκθεσης θα οργανωθεί σειρά ανοιχτών συζητήσεων, με προσκεκλημένους εισηγητές, με στόχο την κριτική αποτίμηση του συνόλου των συμμετοχών.

Η επιλογή των προτάσεων που θα εκτεθούν, θα γίνει από τους αρχιτέκτονες Κατερίνα Γιαμαλάκη, Σταύρο Γυφτόπουλο, Πάνο Δραγώνα, Νίκο Καλογερά και Αναστάσιο Κωτσιόπουλο. Αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής θα είναι ο αρχιτέκτων Παναγιώτης Πάγκαλος. Την επιμέλεια και σχεδιασμό της 7ης Biennale έχει αναλάβει ο αρχιτέκτων Ηλίας Κωνσταντόπουλος.

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε μελετητής ή ομάδα μελετητών μπορεί να υποβάλει για κρίση τρεις (3) το πολύ προτάσεις, η κάθε μία σε διαφορετικό φάκελο με πλήρη στοιχεία. Στην έκθεση, κάθε μελετητής μπορεί να εκπροσωπηθεί με ένα ή το πολύ δύο (2) έργα.

Για την κάθε πρόταση ζητούνται τα παρακάτω:

Α. Τα στοιχεία του έργου και του μελετητή (ή των μελετητών).

Β. Μία σελίδα Α4, με τα στοιχεία της μελέτης, δηλαδή σύντομο ιστορικό (εργοδότης, διαδικασία ανάθεσης αν πρόκειται για δημόσιο έργο, στοιχεία του διαγωνισμού αν πρόκειται για τη συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, βαθμός ή προοπτική υλοποίησης της μελέτης),σύνοψη του ζητούμενου κτιριολογικού προγράμματος, ανάλυση των βασικών αρχών σύνθεσης.

Γ. Έως τρεις σελίδες Α3, με σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών, αξονομετρικά ή προοπτικά, φωτογραφίες (μέγιστη διάσταση έως 13x18), καθώς και όσα επιπλέον στοιχεία θεωρούν οι συμμετέχοντες χρήσιμα για την κατανόηση της πρότασης.

Δ. Ένα cd ή dvd με όλο το παραπάνω υλικό στην εξής μορφή:
Για το Α: σε Word και Excel
Για το Β: σε Word
Για το Γ: σε [*.pdf] ή [*.eps] για τα σχέδια και σε μορφή [*.jpg] ή [*.tiff] για τις
φωτογραφίες σε ανάλυση 300 dpi.

Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει στα γραφεία του Ε.Ι.Α., Κλεομένους 44, 106 76 Αθήνα, Τρίτη – Παρασκευή, ώρες 11.00-15.00, με την ένδειξη «Για την 7η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων».

Το υλικό για την έκθεση όσων μελετών επιλεγούν, θα καθοριστεί κατά περίπτωση έπειτα από σχετική συνεννόηση με τους μελετητές.

Όλο το υλικό, εκτός από τα προπλάσματα που ενδεχομένως θα υποβληθούν, θα αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, που διατηρεί πλήρως το δικαίωμα επανέκθεσης και δημοσίευσης.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ε.Ι.Α. στα τηλέφωνα 210-7216670, 210-7259410, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@heliarch.gr και στην ιστοσελίδα www.heliarch.gr

3.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

4 Απριλίου 2012 : Προκήρυξη της 7ης Biennale
1 Ιουνίου 2012 : Λήξη υποβολής συμμετοχών
2 Ιουλίου 2012 : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
14 Σεπτεμβρίου 2012 : Υποβολή υλικού από τους επιλεχθέντες
Δεκέμβριος 2012 : Έκθεση και εκδηλώσεις της 7ης Biennale

Σχεδιασμός και Επιμέλεια
 • Κωνσταντόπουλος Ηλίας
Μεγάλοι Χορηγοί
 • ΕΤΕΜ
 • ELVAL COLOUR
 • FITCO
 • Ideal Standard
Χορηγός
 • EK Magazine
Υποστηρικτής
 • thomas gravanis lighting architects
 • ΣΜΕΚΑ Βακιρτζής
Χορηγός Επικοινωνίας
 • ΚΤΙΡΙΟ
 • Building Green

Μεγάλοι Χορηγοί

Χορηγός

Υποστηρικτής

Χορηγός Επικοινωνίας