Στο κατώφλι του 21ου αιώνα - Η κατοικία στην Ελλάδα

Η κατοικία αποτελεί το συντριπτικά μεγαλύτερο οικοδομικό όγκο της χώρας. Η κριτική θεώρησή της έχει ιδιαίτερο νόημα καθώς είναι ο τομέας που προσφέρει στον αρχιτέκτονα μεγάλη ελευθερία σχεδιασμού. Απεικονίζει τις γενικότερες τάσεις σχεδιασμού και πολεοδομικής εξέλιξης λόγω της μεγάλης σημασίας της στην πόλη, αλλά και εκτός αυτής (λόγω της ύπαρξης του νόμου που επιτρέπει την εκτός πόλεως δόμηση, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της ελληνικής υπαίθρου).

Η έκθεση αρχίζει με μια συνοπτική επιλογή χαρακτηριστικών σταθμών σχεδιασμού κατοικίας στην Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, που αποτελεί και την εισαγωγή στο τι γίνεται στην πρώτη δεκαετία του αιώνα που διανύουμε.

Μια πρώτη αναμφισβήτητη διαπίστωση είναι η γενικότερη άνοδος του βιοτικού επιπέδου στη χώρα μας τα τελευταία 70-80 χρόνια. Αυτό δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και αντίστοιχη άνοδο στους τομείς της κουλτούρας, αισθητικής αντίληψης και παιδείας, γεγονός που ίσως δεν διαφαίνεται στην έκθεση λόγω του ότι τα εκτεθειμένα παραδείγματα είναι προϊόν επιλογής.

Μια δεύτερη διαπίστωση θα μπορούσε να είναι ότι η επώνυμη αρχιτεκτονική παραγωγή στον τομέα της κατοικίας έχει εξελιχθεί από την μεμονωμένη χαμηλή αστική κατοικία του συνεχούς.