Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2004

Χρονολογία Έκδοσης: 
2004

Τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2005 έχουν φέτος διπλό περιεχόμενο: αφενός συνεχίζουν την σημαντικότερη πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής να επιβραβεύει τους αρχιτέκτονες που με το έργο τους στα τελευταία πέντε χρόνια, ξεχώρισαν στο ελληνικό αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι και αφετέρου να δώσουν την ευκαιρία στο Ε.Ι.Α. να σηματοδοτήσει την δέκατη επέτειο της ίδρυσής του.

Τα βραβεία έγιναν θεσμός και αυτό τεκμηριώνεται όχι μόνον από τον μεγάλο αριθμό των συμμετοχών αλλά και από την αναμφισβήτητη τους ποιότητα. Η επιτροπή, που για πρώτη φορά συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των τριών προηγούμενων βραβευθέντων και συγκεκριμένα οι καθηγητές Α. Κωτσιόπουλος, Γ. Μακρής και Τ. Παπαϊωάννου, μαζί με τον Α. Τομπάζη και τον καθηγητή Κ. Μωραΐτη, είχε δύσκολο έργο να ξεχωρίσει για την δεύτερη φάση τα δεκαπέντε κτίρια στις τρεις κατηγορίες που προβλέπει η προκήρυξη όπως εξάλλου φαίνεται και στα πρακτικά που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση. Στην συνέχεια προστέθηκαν δύο ακόμα κριτές ο αρχιτέκτων Wilfried Dechau πρώην διευθυντής του αρχιτεκτονικού περιοδικού db και ο πρόεδρος του Ε.Ι.Α. που όπως και την προηγούμενη φορά επισκέφθηκαν όλα τα κτίρια και μίλησαν με τους δημιουργούς τους. Έτσι για μια εβδομάδα αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ελληνική αρχιτεκτονική που ένα πολύ μικρό της μέρος καταγράφεται εδώ. Η παρουσία μια διεθνούς προσωπικότητας προσέδωσε στην συζήτηση ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγκρισης των έργων και τοποθέτησης τους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική σκηνή.

Διαπιστώθηκε τεκμηριωμένα ότι οι Έλληνες αρχιτέκτονες και μάλιστα οι νεότεροι αναπτύσσουν έναν προβληματισμό που εντάσσεται στις διεθνείς τάσεις αλλά συγχρόνως προσπαθούν να εντάξουν σ’ αυτόν στοιχεία από την παράδοση και από τις αρχές του Μοντερνισμού που ύστερα από μία περίοδο ύφεσης έκανε την επανεμφάνισή του στις μέρες μας.

Η επιτροπή επίσης διαπίστωσε τον καίριο ρόλο που έχουν στην αρχιτεκτονική δημιουργία ο αλληλέγγυος χρήστης και οι συνεπείς και ικανοί τεχνίτες. Αυτοί συμπληρώνουν το μωσαϊκό της αρχιτεκτονικής ολότητας και μόνον όταν αυτοί έρχονται αρωγοί στο έργο του, ο αρχιτέκτων καταλήγει σε ένα σημαντικό και αξιόλογο αποτέλεσμα.

Η οποιαδήποτε κρίση από την στιγμή που γίνεται δημόσια εμπεριέχει και το στοιχείο της διαφωνίας, δηλαδή κρίνεται και αυτή από το ευρύτερο κοινό. Αλλά αυτό αποτελεί και την βάση για οποιαδήποτε συζήτηση. Ελπίζω ότι η παρούσα έκδοση προσφέρει αυτήν την δυνατότητα και όπως έγινε με τα προηγούμενα βραβεία θα αναπτυχθεί ένας νέος προβληματισμός που θα βοηθήσει στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στον τόπο μας. Τότε θα έχουν δικαιωθεί τόσο οι προσπάθειες της επιτροπής και των στελεχών του Ινστιτούτου όσο και το ίδιο το έργο όλων όσων υπέβαλαν προτάσεις για να κριθούν.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής
Νίκος Καλογεράς, Ομότιμος καθηγητής Ε.Μ.Π.