Μικρή Οικογενειακή Πολυκατοικία στο Μαρούσι

Μελέτη: 
2004 to 2007
Κατασκευή: 
2004 to 2007
Αρχιτέκτονες
  • Αντωνακάκης Γιώργος
  • Μονεμβασίτου-Αντωνακάκη Αλέκα
Στατική Μελέτη
  • Μονεμβασίτης Γιώργος
Μηχανολογική Μελέτη
  • Γαλάνης Κωνσταντίνος