Νέα Κατοικία με Υπόγειο & Πισίνα 2

Μελέτη: 
2006
Αρχιτέκτονες
  • Saravuo Antti
  • Στρατάκη Ναταλή