Κατοικία στο Πάτημα Χαλανδρίου

Μελέτη: 
2005
Κατασκευή: 
2006
Αρχιτέκτονες
  • Γούσης Γούσης
  • Frijda Frijda
  • Roberts Αρχιτέκτονες
Στατική Μελέτη
  • Γαβαλάς Φίλιππος
Μηχανολογική Μελέτη
  • Μηλιώνης Χάρης
Φωτογραφίες
  • Τραγανουδάκης Φώτης