Εξοχική Κατοικία στο Βαθύ Σάμου

Μελέτη: 
2006
Αρχιτέκτονες
  • Στασινοπούλου Μαρίνα
  • Δασκαλάκης Κωνσταντίνος
  • Δόξα Μαρία