Συγκρότημα Κατοικιών & Καταστημάτων στο Μεταξουργείο, Αθήνα

Μελέτη: 
2006
Αρχιτέκτονες
  • Μαλτεζάκη Βασιλική
  • Ποντικοπούλου Γλυκερία
  • Ρίζα Δήμητρα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Παπαδάκη Ευθυμία