Μουσείο της Ελιάς & του Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη

Μελέτη: 
1998 to 1999
Κατασκευή: 
2000 to 2001
Αρχιτέκτονας
 • ΠΛΕΙΑΣ ΕΠΕ
Ομάδα Μελέτης
 • Διαμαντόπουλος Δημήτρης
 • Βιγγόπουλος Ορέστης
 • Γκιουλέκα Κατερίνα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
 • Χρυσού Νερατζούλα
 • Παπαδάκου Βάνια
 • Κουνάδη Κατερίνα
 • Πιτούλη Κ.
Στατική Μελέτη
 • Κουνάδης Σ.
Μηχανολογική Μελέτη
 • Ασκητόπουλος Γ.
Φωτογραφίες
 • Θωμόπουλος Κώστας