Γκιάτας Κ.

Κατοικία στην Ποτιδαία Χαλκιδικής

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας