Γιακουμακάτος Ανδρέας

Αρχιτεκτονική

Επιμέλεια

Benedetta Tagliabue

Εισηγητής

Atelier CUBE

Σχεδιασμός και Επιμέλεια

Peter Kulka Architektur

Επιμέλεια

Bearth & Deplazes Architekten

Επιμέλεια

Stephan Braunfels Architekten

Σχεδιασμός και Επιμέλεια

Γερμανικό Werkbund

Επιμέλεια