ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Ο ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

THE FUTURE AS A PROJECT | DOXIADIS IN SKOPJE

  •  

17.12.2018-17.02.2019Μουσείο Μπενάκη - Κτίριο οδού Πειραιώς

Tη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στις 20.00 εγκαινιάζεται η έκθεση

ΜΕΛΛΟΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Ο ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙA

Πενήντα πέντε χρόνια μετά το σεισμό του 1963 που κατεδάφισε το 80% της πόλης των Σκοπίων, η συνεισφορά του Κωνσταντίνου A. Δοξιάδη στον επανασχεδιασμό της πόλης είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. Αντίστοιχα στο περιθώριο παραμένει η ιστορία των κτηρίων που τελικώς σχημάτισαν το νέο αστικό τοπίο των Σκοπίων, μετά από την ανάθεση του σχεδιασμού του κέντρου της πόλης στο γραφείο του Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kenzo Tange. Σήμερα, εξαιρετικά δείγματα των ρευμάτων του μεταβολισμού και του μπρουταλισμού υποφέρουν από δεκαετίες εγκατάλειψης και απαξίωσης.Η έκθεση Μέλλον υπό Κατασκευή | Ο Δοξιάδης στα Σκόπια η οποία εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στις 20.00 στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 παρουσιάζει για πρώτη φορά το εντυπωσιακό έργο του Δοξιάδη στα Σκόπια, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς καταγραφές των ζημιών από το σεισμό, σχεδιαστικές στρατηγικές και ένα νέο πολεοδομικό σχέδιο για την πόλη. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό το έργο του Kenzo Tange για το κέντρο των Σκοπίων, καθώς και μία σειρά από κτήρια σημαντικών Γιουγκοσλάβων αρχιτεκτόνων που στέκονται ακόμα και σήμερα στο κέντρο της πόλης.

The exhibition

THE FUTURE AS A PROJECT | DOXIADIS IN SKOPJE

opens on Monday, December 17th at 20.00

within the framework of Athens 2018 World Book Capital – City of Athens Fifty-five years after the 1963 earthquake that demolished 80% of the city of Skopje, the contribution of Constantinos A. Doxiadis in the redesign of the city is still largely unknown. Meanwhile, the history of the modernist buildings that dotted the new cityscape, after Kenzo Tange’s office took on the task of redesigning the city centre, remains unappreciated. Many excellent examples of metabolism and brutalism have been suffering from decades of neglect. The Future as a Project | Doxiadis in Skopje, opening on Monday 17 December at 20.00 at The Benaki Museum / Pireos 138, presents for the first time Doxiadis’s work in Skopje, which includes a detailed survey of the affected areas, strategic plans for the city and a new outline for the master plan. In addition, it introduces to the Greek public the work of Kenzo Tange for Skopje’s city centre, and showcases a series of modernist buildings authored by leading Yugoslavian architects that still stand in the city today.