ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

bazaar ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΙΑ

19.12.2017-31.12.2017
Συνημμένα: 

Κλείνοντας το 2017, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ διαθέτει τις εκδόσεις του με έκπτωση 35 - 40%

Ο κατάλογος επισυνάπτεται.

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε στο info@heliarch.gr