ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

Βιομηχανική κληρονομιά: αναβίωση και βιωσιμότητα-Έκθεση

  •  

29.05.2013-28.07.2013Μουσείο Μπενάκη - Κτίριο οδού Πειραιώς

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH), το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ), η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν/μίου Πατρών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΠΘ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΕΤΕ Κύπρου διοργανώνουν συνέδριο και έκθεση αρχιτεκτονικού έργου με θέμα «Βιομηχανική κληρονομιά: αναβίωση και βιωσιμότητα».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 & 9 Ιουνίου 2013, στην Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138) και στις εργασίες του φιλοδοξεί να αποτυπώσει τις προσεγγίσεις της βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και την Κύπρο, την περίοδο 1980-2012, καταδεικνύοντας το πολυσχιδές του αντικειμένου και την ανάγκη για τη διεπιστημονική προσέγγισή του.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση αρχιτεκτονικού έργου, η οποία θα περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό υλοποιημένων έργων, μελετών και διακριθεισών σε διαγωνισμούς προτάσεων. H επιλογή μεταξύ των υποβληθέντων θα γίνει με κριτήριο την πρωτοτυπία και μέλημα τη γεωγραφική διάχυση των παραδειγμάτων και την αντιπροσωπευτικότητα του είδους των χρήσεων που έχουν προκριθεί από τους μελετητές.

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς
  • Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών
  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Θ.
  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  • Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
  • Μουσείο Μπενάκη

Συνεργαζόμενοι Φορείς