ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

Αστικό Κιβώτιο

Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τον Σχεδιασμό Κατασκευής από Αλουμίνιο

01.04.2011-30.09.2011

Πρόκειται για μία κατασκευή πολλαπλών χρήσεων, όπως η πώληση προϊόντων (εφημερίδες, εισιτήρια παραστάσεων), ή παροχή πληροφοριών. Η κατασκευή θα τοποθετείται σε υπαίθριο χώρο, όπως μία πλατεία ή ένας πεζόδρομος και θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη από απόσταση. Η κατασκευή θα αποτελείται από έναν κλειστό χώρο χωρητικότητας ενός ατόμου και θα δύναται να ασφαλίζει το εσωτερικό της. Το Αστικό Κιβώτιο θα πρέπει να συναρμολογείται επί τόπου και να τοποθετείται εύκολα χωρίς ιδιαίτερες προσαρμοστικές κατασκευές εδάφους, ώστε να αποσυναρμολογείται και να απομακρύνεται χωρίς να αφήνει μόνιμα ίχνη.

Κριτήρια Αξιολόγησης

 • Η δυνατότητα προσαρμογής του Αστικού Κιβωτίου σε διαφορετικές χρήσεις
 • Η ευκολία συναρμολόγησης / αποσυναρμολόγησης της κατασκευής
 • Η διασφάλιση άνετων συνθηκών εργασίας για τον χρήστη του Αστικού Κιβωτίου
 • Η οικονομία της κατασκευής και μεταφορά του έργου
 • Η αρχιτεκτονική ποιότητα της πρότασης και η ένταξη αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού

Χρονοδιάγραμμα

ΗμερομηνίαΓεγονός
1 Απριλίου 2011Έναρξη διαγωνισμού. Δημοσιοποίηση του διαγωνισμού μέσω των ιστοτόπων του Ε.Ι.Α. και της Ε.Ε.Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται και θα λαμβάνουν τα στοιχεία τού διαγωνισμού, είτε από τα γραφεία του Ε.Ι.Α., είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου (βλ. Διαδικασία εγγραφής)
6 Μαΐου 2011Λήξη προθεσμίας εγγραφής
27 Μαΐου 2011Λήξη προθεσμίας αποστολής ερωτημάτων. Τα ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση aluminium2011@heliarch.gr
13 Ιουνίου 2011Δημοσιοποίηση των απαντήσεων στον ιστότοπο του Ε.Ι.Α. και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους εγγεγραμμένους.
15 Ιουλίου 2011Λήξη προθεσμίας αποστολής και παραλαβής μελετών
15 & 16 Σεπτεμβρίου 2011Συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής
30 Σεπτεμβρίου 2011Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ελληνικών Αρχιτεκτονικών Σχολών, οι οποίοι δεν έχουν αποφοιτήσει μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των μελετών. Του διαγωνισμού αποκλείεται κάθε πρόσωπο που συμμετείχε στην προπαρασκευή και τη σύνταξη του προγράμματος του διαγωνισμού, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, όπως επίσης και πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα με αυτούς επαγγελματικώς ή έχοντα συγγένεια πρώτου βαθμού.

Διαδικασία Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο του E.I.A. και στη συνέχεια και να καταβάλλουν το ποσό των 20.00€ στον αριθμό λογαριασμού της ALPHA Bank 110 – 0023 – 1000 – 90 – 32 (δικαιούχος Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής). Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του υπευθύνου της ομάδας, όπως φαίνεται και στην αίτηση εγγραφής. Η απόδειξη κατάθεσης μπορεί να αποσταλεί εναλλακτικά:

 • Hλεκτρονικά (scan της απόδειξης - όχι μεγαλύτερο από 200KB) στην διεύθυνση aluminium2011@heliarch.gr
 • Mέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό +30 210 72 59 410
 • Mε συστημένη επιστολή ή express συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς δεμάτων (courier) στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (για τον φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό), Κλεομένους 39Α, 106 76, Αθήνα.

Μόλις παραδοθεί η απόδειξη κατάθεσης στο Ε.Ι.Α., θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η απόδειξη για το ποσό της εγγραφής, καθώς και η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού στην διεύθυνση που θα έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εναλλακτικά, η απόδειξη κατάθεσης μπορεί να παραδοθεί αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ε.Ι.Α. (Δεύτερα – Παρασκευή 10.00 – 15.00) και να παραληφθούν η απόδειξη πληρωμής και η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού. Προσοχή! Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αντικαθιστά το έντυπο συμμετοχής που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες, το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους συμπράττοντες και θα αποσταλεί μαζί με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό σε αδιαφανή φάκελο. Για ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση του διαγωνισμού: aluminium2011@heliarch.gr

Συνεργαζόμενος Φορέας
 • Ελληνική Ένωση Αλουμινίου
Επιμέλεια
 • Γυφτόπουλος Σταύρος
 • Τζιτζάς Μιλτιάδης

Συνεργαζόμενος Φορέας