ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

Σχεδιασμός Κοινότητας Κοινωνικών Κατοικιών με Αρχές Οικολογικού Σχεδιασμού

Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός 2010

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (Ε.Ι.Α.), ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και η εταιρία SIKA Hellas προκηρύσσουν πανευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό κοινότητας κοινωνικών κατοικιών με αρχές οικολογικού σχεδιασμού. Πρόκειται για τον σχεδιασμό συγκροτήματος κτιρίων κατοικιών σε οικόπεδο του Δήμου Αξιού νομού Θεσσαλονίκης, ακολουθόντας τις γενικές αρχές του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), που είναι αυτές της οργανωμένης δόμησης, δίνοντας προτεραιότητα στην εύρυθμη λειτουργία του συνολικού συγκροτήματος.

Ο διαγωνισμός είναι Ευρωπαϊκός και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες έως 45 ετών, είτε ατομικά, είτε με τη μορφή εταιρίας, είτε σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν δικαίωμα ασκήσεως επαγγέλματος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όριο των 45 ετών υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των μελετών και δεν ισχύει για όλα τα μέλη των μελετητικών ομάδων, παρα μόνο για όλους τους Αρχιτέκτονες της κάθε ομάδας.

Η εγγραφή στο διαγωνισμό γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Αρχικά ο υπεύθυνος της ομάδας θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής που θα βρει στον ιστότοπο του Ε.Ι.Α. www.heliarch.gr και να καταβάλλει το ποσό των 30.00€ στον αριθμό λογαριασμού της ALPHA Bank 110 – 0023 – 1000 – 90 – 32 (δικαιούχος Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής).

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του υπευθύνου της ομάδας, όπως φαίνεται και στην αίτηση εγγραφής. Η απόδειξη κατάθεσης μπορεί να αποσταλεί εναλλακτικά:

  1. Hλεκτρονικά (scan της απόδειξης - όχι μεγαλύτερο από 200KB) στην διεύθυνση competition2010@heliarch.gr
  2. Mέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό +30 210 72 59 410
  3. Mε συστημένη επιστολή ή express συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς δεμάτων (courier) στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό), Κλεομένους 39Α, 106 76, Αθήνα

Μόλις παραδοθεί η απόδειξη κατάθεσης στο Ε.Ι.Α., θα αποσταλεί η απόδειξη για το ποσό της εγγραφής, καθώς και ένας κωδικός πρόσβασης στον ιστότοπο του Ε.Ι.Α. για την παραλαβή των στοιχείων του διαγωνισμού.

Εναλλακτικά, η απόδειξη κατάθεσης μπορεί να παραδοθεί αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ε.Ι.Α. (Δεύτερα – Παρασκευή 10.00 – 15.00) και να παραληφθούν η απόδειξη για τα 30.00€ και το cd με τα στοιχεία του διαγωνισμού.

Η αίτηση εγγραφής δεν αντικαθιστά το έντυπο συμμετοχής που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες, το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους συμπράττοντες και θα αποσταλεί μαζί με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό σε αδιαφανή φάκελο.

Για ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση του διαγωνισμού: competition2010@heliarch.gr

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
  • SIKA Hellas

Συνεργαζόμενοι Φορείς