ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2000

12.03.2001-28.03.2001Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
14.06.2001-27.06.2001Β' Αποθήκη του ΟΛΘ