Έργα & Αρχιτέκτονες

Στις διοργανώσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής έχει συμμετάσχει ένας σημαντικός αριθμός αρχιτεκτόνων και άλλων μηχανικών, και έχει εκτεθεί ένα αρκετά χαρακτηριστικό δείγμα της Ελληνικής αρχιτεκτονικής των τελευταίων δύο δεκαετιών. Στον κατάλογο που παρατίθεται μπορείτε να πλοηγηθείτε στη βάση δεδομένων των καταχωρημένων έργων ανά κατηγορία,  ή μέσω του ονόματος ενός συντελεστή τους.