11η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων: Παράταση

Ημερομηνία: 
15.06.2023

Κατόπιν πολλών αιτημάτων συναδέλφων, δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για τον διαγωνισμό της 11ης Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, έως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, ώρα 23:59.