ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2020

10η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

  •  

Ημερομηνία: 
28.07.2020 to 25.09.2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής έργων για την 10η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. Στόχος των εκδηλώσεων της Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων είναι η συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των δραστηριοτήτων των νέων αρχιτεκτόνων, η ανάδειξη νέων δημιουργών και η ανταλλαγή  απόψεων  σχετικά  με  την  ανάπτυξη  της  αρχιτεκτονικής  σκέψης  και  την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα σήμερα.

Στη Biennale γίνονται δεκτές συμμετοχές από διπλωματούχους αρχιτέκτονες ηλικίας έως και 45 ετών που αφορούν σε υλοποιημένα έργα και μη υλοποιημένες προτάσεις, υπό τον όρο ότι αντιστοιχούν σε πραγματικές αναθέσεις μελετών (περιλαμβανομένων και έργων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς). Δεν επιτρέπεται η υποβολή σπουδαστικών εργασιών. Όλες οι συμμετοχές θα εκτεθούν και τα έργα που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν αναλυτικά και θα δημοσιευθούν σε σχετικό κατάλογο που θα εκδώσει το ΕΙΑ. Παράλληλα, στον χώρο της έκθεσης θα οργανωθεί ημερίδα, με προσκεκλημένους εισηγητές με στόχο την κριτική αποτίμηση του συνόλου των έργων.

Στην 10η Biennale εγκαινιάζεται το Βραβείο κριτικού δοκιμίου για την πορεία της αρχιτεκτονικής στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα και τις προοπτικές της. Τα δοκίμια που θα υποβληθούν θα είναι πρωτότυπα και δεν θα έχουν δημοσιευθεί ούτε θα προβλέπεται να δημοσιευθούν πριν την ολοκλήρωση της έκθεσης. Τα βραβευμένα δοκίμια θα δημοσιευθούν στον κατάλογο της έκθεσης.

Η πενταμελής επιτροπή αποτελείται από τους αρχιτέκτονες, Κώστα Αδαμάκη, Νίκο Βρατσάνο, Ζήση Κοτιώνη, Δημήτρη Ποτηρόπουλο και Σοφία Τσιράκη.

Η έκθεση των έργων έχει ήδη προγραμματιστεί στο Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021, παράλληλα με την έκδοση του καταλόγου.