ΠΑΡΑΤΑΣΗ - 9η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Ημερομηνία: 
25.06.2018
Συνημμένα: 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η BIENNALE ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής έργων για την 9η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. Στόχος των εκδηλώσεων της Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων είναι η συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των δραστηριοτήτων των νέων αρχιτεκτόνων, η ανάδειξη νέων δημιουργών και η ανταλλαγή  απόψεων  σχετικά  με  την  ανάπτυξη  της  αρχιτεκτονικής  σκέψης  και  την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα σήμερα.

Στη Biennale γίνονται δεκτές συμμετοχές από αρχιτέκτονες ηλικίας έως και 45 ετών που αφορούν σε υλοποιημένα έργα και μη υλοποιημένες προτάσεις, υπό τον όρο ότι αντιστοιχούν σε πραγματικές αναθέσεις μελετών (περιλαμβανομένων και έργων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς). Δεν επιτρέπεται η υποβολή σπουδαστικών εργασιών. Όλες οι συμμετοχές θα εκτεθούν και τα έργα που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν αναλυτικά και θα δημοσιευθούν σε σχετικό κατάλογο που θα εκδώσει το ΕΙΑ. Παράλληλα, στον χώρο της έκθεσης θα οργανωθεί ημερίδα, με προσκεκλημένους εισηγητές με στόχο την κριτική αποτίμηση του συνόλου των έργων.

Στη φετινή Biennale, το Ε.Ι.Α. αποφάσισε να αναβαθμίσει τον ρόλο της επιτροπής επιλογής, προσκαλώντας σημαντικούς θεωρητικούς και αρχιτέκτονες, να προβληματιστούν πάνω στο υλικό που θα υποβληθεί και να επιλέξουν τα έργα της έκθεσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης της έκθεσης θα μπορεί να αναγνώσει αφενός τις επιλογές των κριτών και αφετέρου τα αιτιολογικά τους κείμενα.

Η πενταμελής επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ε.Ι.Α., Ηλία Κωνσταντόπουλο και τους αρχιτέκτονες, Κωνσταντίνα Κάλφα, Θεώνη  Ξάνθη, Πάνο Τσακόπουλο και Κώστα Τσιαμπάο.

Η έκθεση των έργων έχει ήδη προγραμματιστεί στο Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς, από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2018, παράλληλα με την έκδοση του καταλόγου.