ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑΣ TOY EIA

Ημερομηνία: 
12.06.2018 to 21.06.2018

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή / Διευθύντριας του Ινστιτούτου.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

  • Να είναι αρχιτέκτονες.
  • Να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Να έχουν καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων υπολογιστή, κειμένου (word, excel) και σχεδιασμού (photoshop, illustrator, autocad).

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια οργανώνει και συντονίζει τις αρχιτεκτονικές εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, οι οποίες αφορούν «την ανάπτυξη και προώθηση της αρχιτεκτονικής στη χώρα μας και την προβολή της στην Ελλάδα και το εξωτερικό με εκθέσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, βραβεία, διαγωνισμούς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο».

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του Ινστιτούτου προΐσταται όλων των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για τη λειτουργία  του Ινστιτούτου, την κατάρτιση, ανάπτυξη και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του προγράμματος των δραστηριοτήτων του. Συμβάλλει στην εξεύρεση χορηγιών για τις εκδηλώσεις του και είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση των οικονομικών, μαζί με τον Ταμία του Ινστιτούτου, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του/της ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΠAΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@heliarch.gr

  • Αίτηση στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητα  του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
  • Βιογραφικό σημείωμα 300 λέξεων, με μία φωτογραφία.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αρχιτέκτονα.
  • Αντίγραφα πτυχίων ξένης γλώσσας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Ιουνίου και αν χρειαστεί τη Δευτέρα 25 Ιουνίου (θα σταλεί σχετική πρόσκληση). Είναι πιθανόν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι/ες να παρουσιαστούν για συνέντευξη στο Διοικητικό Συμβούλιο την Παρασκευή 29 Ιουνίου.

Ο/Η υποψήφιος/α  που θα επιλεγεί θα έχει μερική απασχόληση τον Ιούλιο για να ενημερωθεί σχετικά με τη λειτουργία του ΕΙΑ μέχρι την αποχώρηση της κας. Μαριάννας Μηλιώνη.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στα Γραφεία του ΕΙΑ, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 118 54 Αθήνα, 1ος όροφος, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 11:00-15:00, ή/και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@heliarch.gr

Πληροφορίες κα. Μαριάννα Μηλιώνη, τηλ. 210 7216670.