Υποβολή προτάσεων για τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2017

Ημερομηνία: 
12.06.2017

Υπενθυμίζεται ότι η παράταση για την υποβολή των προτάσεων για τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2017 λήγει την Δευτέρα 12 Ιουνίου

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο 

http://www.heliarch.gr/event/5498

και στη προκήρυξη που επισυνάπτεται