Παράταση υποβολής προτάσεων για τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2017

Ημερομηνία: 
12.06.2017

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των προτάσεων για τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2017 μπορεί να γίνει έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.heliarch.gr/event/5498