Υποβολή προτάσεων για τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2017

Ημερομηνία: 
02.05.2017

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2017 λήγει την Παρασκευή 2 Ιουνίου

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο 

http://www.heliarch.gr/event/5498

και στη προκήρυξη που επισυνάπτεται