Υλικό για την 8η Biennale

Ημερομηνία: 
17.09.2015

Σας επισυνάπτουμε τη λίστα των συμμετεχόντων στην 8η Biennale Nέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, καθώς και τα κείμενα που συνοδεύουν τον κατάλογο.

Μπορείτε να βρείτε το φωτογραφικό υλικό στον σύνδεσμο:

http://we.tl/d0dX4svRjZ

ή στο:

https://www.dropbox.com/s/l99iljpd1a18ikz/Press_Photos_jpg.zip?oref=e&n=...