Πληροφορίες στο πλαίσιο του ΟΗΑ2015

Ημερομηνία: 
16.05.2015
Συνημμένα: 

Χάρτης πρόσβασης  για όσους ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το κτίριο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) στο πλαίσιο του Open House Athens  (Σάββατο 16 Μαϊου 2015, ώρες 12:00 έως 16:00)